**Chovatelská stanice briardů** Bar-Bar Beskydy


Informace o nás

 

CH. Barna Jančar - zakladatelka chovu / The first breeding female

BARNA JANČAR - THE FIRST BREEDING FEMALE - QUEEN MOTHER

HD A

EXAMS: ZOP, ZPU1, ZPU2, IPO1, ZM, ZVV1, ZVV2

SHOWS: CAC, CACB, CACA, CWC, CHAMPION ČR

 

Utilita, Yala, hucul Jura and  Přemík, WPB Justice Boy and me, Maryška

Au pair Lucie and W litter

 

Warlord, Jura a co.

 

Maryška and  Karel

 

Chovatelská stanice Bar-Bar Beskydy je zaměřena především na chov briardů vhodných pro sportovní a pracovní využití. Naše odchovy úspěšně cvičí sportovní kynologii ( IPO, ZVV...), obedience, agility, coursing z našich odchovů pocházel také služební pes vězeňské služby ČR, jedna z našich fen se aktivně věnuje kanisterapii. Iraus BBB dokázal dva roky za sebou zvítězit v kategorii IPO3 na Mistrovství světa francouzských ovčáků a také vybojovat 16 místo na Mistrovství ČR FCI a 12 místo na Mistrovství Moravy. Několik psů a fen z našeho chovu úspěšně absolvovalo extrémní dogtreking 90km. Fena z našeho chovu hlídá a pase stádo ovcí na Malé Fatře.

Jelikož jsem veterinární lékařka, snažím se chovat briardy co možná nejzdravější a dlouhověké. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kennel Bar-Bar Beskydy is focused on working Briards suitable for sports and working efficiency. Our puppies successfully trained Schuthund (IPO, ZVV ...), obedience, agility, coursing from our breeding originated the service dog Prison Service, one of our females is active canistherapeutic dog. Iraus BBB managed two years in a row to win in the category IPO3 on the World Championship  French shepherds and occupy 16th place on the FCI Championship of Czech Republic ( all breeds ) and 12th place at the Championship of Moravia. Several males and females from our breeding passes extreme dogtreking 90km. Female from our breeding waist and watched a flock of sheep in the Malá Fatra moutntains.

Since I am veterinary doctor, I try to breed healthy and long-lasting briards.